Krona Gassla

Sàlü binander

Ìch hà's gfunda dàs Kronaloch ìn Mìlhüsa, wo da Virüs üssgschlufpt ìsch; s'legt ìm a Gassla ìm Rabbarg nìt wit vom Schnokaloch

Jetz känna mìr a nèi Liedla sìnga, mìt dr Gschìcht vum Hàns ìm Kronaloch...

 Bliwa dheim àwer nìt unbedingt bràv 

Hopla